Tumor Medular y Columna

TUMOR MEDULAR I COLUMNA

Els tumors que afecten la columna vertebral poden tenir diferent origen i tractament segons la seva localització (vèrtebra, meninge, nervi o medul·la). El tractament pot ser curatiu, conservador o pal·liatiu depenent de la situació i extensió de la lesió

.

Davant l'aparició de lesions d'aspecte tumoral que afectin alguna d'aquestes estructures ha de ser valorat per un especialista que li aconselli. Les lesions tumorals benignes que més freqüentment afecten la columna vertebral són de creixement lent i habitualment respecten l'os i la medul·la espinal, com ara els Meningiomas o Neurinomes. Habitualment la clínica s'instaura de forma progressiva, no acostumen a produir dolor, però poden afectar l'equilibri, la força o la sensibilitat en cas de compressió de la medul·la espinal. En aquests casos la cirurgia pot ser curativa i és altament recomanable que sigui valorat per un neurocirurgià especialitzat.

En altres ocasions els tumors s'originen de cèl·lules de la medul·la espinal, com és el cas dels ependimomes o astrocitomes. Habitualment requereixen tractament quirúrgic i segons la seva anàlisi definitiva tractament oncològic complementari. En el cas d'afectar la medul·la espinal és imprescindible que sigui tractat per un neurocirurgià especialista que disposi de Neuromonitorització i microcirurgia avançada.

Els tumors que afecten a l'os de les vèrtebres són molt freqüents en pacients que pateixen altres tipus de tumors i que metastatitzen. En aquests casos, el tractament de les metàstasis es realitza després de l'avaluació en un comitè multidisciplinari amb els oncòlegs i pot requerir cirurgia amb intenció curativa o pal·liativa.

Actualment es disposen de tècniques per alliberar la medul·la espinal, realitzar una biòpsia amb cimentació vertebral, i en alguns casos extirpar la vèrtebra afectada i fixar la columna vertebral per evitar que s’inestabilitzi.

Símptomes del tumor medul·lar

Els símptomes depenen de la localització, el tipus de tumor i de la seva salut general. Els tumors que s'han disseminat a la columna desde un altre lloc (tumors metastàtics) sovint progressen ràpidament. Els tumors primaris amb freqüència progressen lentament durant setmanes o anys.

Els tumors en la medul·la espinal generalment causen símptomes, algunes vegades, en grans porcions del cos. Els tumors per fora de la medul·la espinal poden créixer durant molt de temps abans de causar dany als nervis. Els símptomes poden abastar:

- Alteració de la sensibilitat (alteració del tacte en cames o braços, Sensació de fred a les cames o mans). Pot empitjorar progressivament

- Mal d'esquena, de vegades limitant. Sol ser sever i no millora amb analgèsics, va en augment amb el temps. Empitjora al anar a dormir, girar-se, amb l'esforç, tos, esternut, es pot irradiar al maluc, cama o peus (o braços) o totes les extremitats o romandre a la columna vertebral

- Alteració del control de l'orina o la defecació

- Espasmes o contraccions musculars (fasciculacions)

- Pèrdua de la funció muscular

- Debilitat muscular (disminució de la força muscular que no s'ha de l'exercici)

- Caigudes sense explicació

- Alteració de la marxa empitjorament progressiu

Causes del tumor medul·lar

Els tumors que comencen en el teixit medul·lar s'anomenen tumors medul·lars primaris. Els tumors que es disseminen a la columna des d'alguns altres llocs (metàstasi) s'anomenen tumors medul·lars secundaris. Els tumors es pot disseminar a la columna des de la mama, la pròstata, el pulmó i altres àrees. Es desconeix la causa dels tumors medul·lars primaris i alguns ocorren per defectes genètics.

Possibles tumors raquimedul.lars:

- Dins de la medul·la (intramedul·lars)

- En les membranes (meninges) que cobreixen la medul·la espinal (intradurals/extramedul.lars)

- Entre les meninges i els ossos de la columna (extradurals)

- O els tumors es poden estendre des d'altres llocs (Metàstasis). La majoria d'aquests tumors són extradurals.

El tumor pot exercir pressió sobre la medul·la espinal o les arrels nervioses, causant dany. Amb el temps el dany pot arribar a ser permanent. És per això de vital importància que sigui valorat per un especialista expert en tumors vertebrals o medul·lars.

Exàmens i proves del tumor medul·lar

Un examen neurològic pot ajudar a indicar la localització del tumor. S'acompanya de la realització d'alguna prova complementària.

Ressonància magnètica de la columna vertebral o de la columna lumbosacra Tomografia computeritzada de la columna vertebral Radiografia de la columna vertebral Examen del líquid cefaloraquidi (LCR) en cas que sigui necessari.

Tractament del Tumor Raquimedul·lar.

L'objectiu del tractament és reduir o prevenir el dany als nervis per la pressió o compressió de la medul·la espinal, i si és possible extirpar en la seva totalitat la lesió per pal·liar o curar la malaltia.

El tractament s'ha de indicar ràpidament. Com més aviat es presenten els símptomes, més ràpid es necessita el tractament per prevenir una lesió permanent. Qualsevol mal d'esquena nou o inexplicable en un pacient amb càncer s'ha de prendre seriosament.

Els tractaments abasten:

- Corticosteroides (dexametasona) que redueix la inflamació al voltant de la medul·la espinal i els nervis.

- Pot ser necessària la cirurgia per tal d'alleujar la compressió sobre la medul·la espinal. Alguns tumors es poden extirpar completament; en altres casos, es pot extirpar part del tumor per alleujar la pressió sobre la medul·la espinal.

- Es pot utilitzar radioteràpia amb la cirurgia o en lloc d'aquesta.

- La quimioteràpia es pot recomanar en alguns casos.

- La fisioteràpia pot ser necessària per millorar la força muscular i la capacitat per a desenvolupar-se de manera independent.

Quin és el Pronòstic?

El desenllaç clínic varia depenent del tumor. El diagnòstic i tractament precoç generalment porten a un bon pronòstic.

El dany nerviós amb freqüència continua fins i tot després de la cirurgia. Encara que és probable que hi hagi una mica de discapacitat permanent, el tractament pot retardar el desenvolupament d'una discapacitat major i la mort. En cassos de tumoracions benignes extramedulars, la cirurgia pot ser curativa.

No dubti a consultar amb un especialista perquè li pugui oferir el millor consell i tractament.