Aneurismes cerebrals

Aneurismes cerebrals

Un aneurisma cerebral és una dilatació anormal a manera de sac d'una artèria cerebral. La paret d’aquesta dilatació està debilitada i pot trencar-se davant un augment de la pressió arterial.

El trencament d'un aneurisma cerebral sol provocar l'anomenada hemorràgia subaracnoïdal. Aquest vessament és un sagnat en l'espai situat entre el cervell i les membranes que el recobreixen. De vegades es pot acompanyar d'un hematoma dins el cervell.

L'hemorràgia subaracnoïdal deguda a aneurisma té una elevada mortalitat, morint al voltant del 30% dels pacients, un terç d'ells abans d'arribar a l'hospital. Al voltant de la meitat dels que sobreviuen pot quedar amb algun tipus de seqüela neurològica.

Seguidament s’exposa una llista de les complicacions més freqüents i el percentatge en què poden aparèixer segons es recull de l'experiència de diferents centres. Tota intervenció quirúrgica comporta un risc, però a l'hora de proposar-li aquest tractament ho fem en la confiança que el benefici esperable compensa el risc que s'assumeix. De forma regular se li subministrarà informació de l'evolució del pacient i en cas de complicacions de quina és la seva gravetat.

Complicacions més habituals de la cirurgia dels aneurismes: mortalitat operatòria: 0-15%, en funció de l'estat previ del malalt i grandària i localització de l'aneurisma; increment d'un dèficit preexistent o nou dèficit neurològic (de caràcter transitori o permanent): parèsia 10%, afectació del llenguatge 8%, trastorn sensitiu 7.5%, afectació de parells cranials 4%, alteració hipotalàmica 4%; infecció: 3%; problemes en el clipatge: 3%; hemorràgia intracranial: 8%; síndrome psico-orgànic: 18%; epilèpsia: 3%; hidrocefàlia: 3-15% (Societat Espanyola de Neurocirurgia).

A més dels riscos anteriorment citats, la presència d'altres malalties, al•lèrgies o alteracions generals poden incrementar tant les complicacions com la seva gravetat.