Estenosi de canal lumbar

Estenosi de canal lumbar

S'anomena estenosi de canal lumbar a una situació anòmala de la columna consistent en un estrenyiment del canal espinal per on passen els nervis que donen la sensibilitat i la mobilitat a les cames. Aquesta disminució de calibre pot ser de tota la columna lumbar, segmentària (en un o diversos nivells vertebrals) o molt localitzada, a la zona on discorren les arrels nervioses dins del canal (recés lateral) abans de sortir fora de la columna vertebral.

Quins són els riscos, complicacions i seqüeles possibles?

Les complicacions d'aquesta intervenció són molt poc freqüents, però poden produir alguns efectes adversos:

1. Durant els primers dies és freqüent que tingui dolor a la regió intervinguda. Cediran amb els analgèsics.

2. Pot tenir dolor per les extremitats inferiors per irritació dels nervis durant els primers dies.

3. Infecció de la ferida tant en plans superficials com profunds. Sistemàticament es realitza profilaxi antibiòtica per disminuir aquest risc.

4. Els riscos de trombosi no són freqüents excepte que tingui antecedents que li predisposin.

5. De vegades és necessari el sondatge vesical, això pot provocar molèsties i ocasionalment infecció d'orina.

6. Si abans de la intervenció tenia una paràlisi de les cames o pèrdua de força, no podem garantir-li que recuperi la força amb la intervenció. Dependrà del temps que hagi transcorregut i de lo intensa que sigui la lesió nerviosa. Habitualment, però, amb la cirurgia es produeix una milloria molt significativa del dolor irradiat i la limitació per caminar.

7. Si té una zona de les extremitats amb sensació de suro o adormida abans de ser operat, és possible que això romangui després o trigui molt de temps a recuperarse. Normalment però, amb l´alliberació quirúrgica s´aconsegueix una milloria significativa del dolor irraditat.

8. Durant la intervenció és necessari manipular les arrels nervioses. Una complicació molt poc freqüent però potencialment greu és una lesió del nervi.

9. Altres complicacions molt poc probables són: Trencament de la duramàter i sortida de líquid cefaloraquidi amb risc d'infecció. Lesió de vasos abdominals o de l'urèter.

En cas que es produeixi una apertura incidental de la duramare requerirà repòs en el postoperatori durant 48-72h i en cassos seleccionats, la col·locació d´un drenatge lumba extern o una reintervenció per solucionar el problema.

Postoperatori Estenosi de Canal Lumbar

Després de la intervenció, el pacient sol romandre unes hores a l'àrea de recuperació postanestèsica (REA) i posteriorment torna al seu llit. Sol romandre entre 5-7 dies hospitalitzat i rep cures diàries pel que fa a la ferida quirúrgica, medicació, canvis posturals, control de constants i inici de rehabilitació en els casos pertinents.

Solen retirar-se els punts als 7 dies aproximadament. El dolor lumbar postoperatori pot ser intens si per alliberar els nervis ha requerit d'una dissecció muscular extensa. Per pal·liar aquest dolor se li pautaran abundants analgèsics, fins i tot derivats de la morfina si calgués. Aquesta situació sol ser transitòria i cedeix amb el repòs en llit i la medicació adequada. Cap al segon o tercer dia el pacient pot aixecar-se i començar a caminar, habitualment amb una faixa lumbar.

Què passa a l'alta hospitalària?

Quan el metge responsable que porta el cas decideixi l'alta, vostè rebrà un informe clínic detallant les característiques de la seva malaltia, el tipus d'intervenció practicada i el tractament a seguir a casa.

Així mateix serà remès a la Consulta Externa de Neurocirurgia en un termini concret, per tal de fer un seguiment evolutiu del seu cas.

En general, al cap d'unes setmanes de la intervenció, els pacients poden tornar a les seves activitats normals, evitant esforços físics importants, i es recomana una sèrie de mesures fisioterapèutiques o rehabilitadores que el seu metge li detallarà. De vegades haurà de continuar amb el tractament mèdic que portava els mesos previs a la cirurgia.

Consells després de la Intervenció:

El període de recuperació postoperatòria inicial es perllonga fins a sis o vuit setmanes després de la intervenció. Durant aquest temps s'ha de procurar fer repòs físic i psíquic, evitar viatges i desplaçaments, i prendre un seguit de mesures que a continuació es detallen.

PRIMERES DOS SETMANES:

Ha d'intentar pensar que seguirà el període d'hospitalització al seu domicili, durant uns dies més. Els primers dies es trobarà més confortable amb una faixa lumbar. Ha de col·locar-la quan vagi a aixecar-se, durant la deambulació i per períodes llargs de sedestació. No cal al llit. Procureu no utilitzar en excés la faixa.

Prengui la medicació exactament com se l'ha prescrit el seu cirurgià. Si està rebent algun tractament per un altre malaltia ho haurà de continuar, tret que se li indiqui el contrari. La ferida quirúrgica s'ha de mantenir neta i seca. Pot dutxar-se, amb assistència, i tot seguit eixugar-se bé amb una compresa o gases estèrils, pinzellar la ferida amb povidona iodada (Betadine) i cobrir, finalment, la ferida amb un apòsit estèril. Si us plau, tingui molta cura en la dutxa. Les sutures de la pell s'han de retirar aproximadament als set dies de la intervenció.

Procureu no seure en cadires o butaques baixes durant un període de dues setmanes. Eviteu el sofà si no estareu amb l'esquena completament recta. Pot ferho en un tamboret alt, o col·locar un o dos coixins en una cadira, preferiblement amb reposa-braços. Durant la primera setmana haurà d´alternar períodes de repòs en llit, amb caminar pel domicili i seure en una cadira amb respatller recte. Aconsellem no sortir excessivament de casa fins retirar sutures.

A partir de la segona setmana, si el dolor lumbar ho permet, camini cada dia, breus períodes de temps (15 min.), incrementant progressivament les distàncies. No viatgi amb cotxe ni altres mitjans de transport durant aquestes dues setmanes (excepte per anar al centre de salut o visitar el metge). Les primeres setmanes es trobarà més confortable amb una faixa lumbar. Ha de col·locar-la quan vagi a aixecar-se. No cal al llit.

TERCERA SETMANA

És possible que encara tingui dolor a la ferida o que persisteixi algun símptoma residual, en forma de formigueig o falta de sensibilitat en les cames. Recordeu que la cicatrització completa precisa entre 4 i 6 setmanes. Tingueu paciència. La ferida ha d'estar ja completament cicatritzada i no necessitarà cap apòsit. No obstant, si ho desitja col·loqui una gasa sobre la cicatriu per evitar el frec amb la roba, especialment pantalons amb cinturó.

Comenceu a sortir de casa i a caminar trajectes cada vegada més llargs. Sempre per terreny pla i amb calçat esportiu. Eviteu escales i pendents. Eviti camins no asfaltats. Pot caminar per la vora del mar sense sabates si no hi ha molta pendent. Continueu amb la faixa lumbar durant aquest primer mes sobretot alhora de caminar. Pot retirar-la quan estigui assegut o al llit. Comenci a seure en cadires normals (no massa baixes). Introdueixi el cul fins a tocar el respatllersense doblegar l'esquena.

QUARTA SETMANA:

Camini per terreny pla i amb calçat esportiu, si pot, una hora al dia. Al final de la quarta setmana ha d'acudir a la consulta per fer una revisió. En aquesta consulta el neurocirurgià li indicarà els consells a seguir a partir del primer mes, l´activitat esportiva recomanada i quan es pot reincorporar a l´activitat laboral.