Hèrnia Discal Cervical

Hèrnia Discal Cervical

Els discos són estructures que hi ha entre cada dues vèrtebres i que serveixen per esmorteir les càrregues que suporta la columna vertebral. Quan els discs degeneren per l'edat o pels esforços repetits, poden arribar a sortir-se de la seva localització normal, el que es coneix com hèrnia de disc.

Al sortir poden comprimir estructures nervioses que pot cursar amb trastorns sensitius en braços en forma de "formigueig" (parestèsies) o sensació de "esponjament" (hipoestesia), i amb dolor (radiculàlgia) al braç o a la mà. Els reflexos solen estar disminuïts. En fases més avançades pot aparèixer pèrdua de força en algun grup muscular de l'extremitat superior. En què consisteix l'operació?

Depèn de cada cas i de vegades de l'experiència de cada cirurgià triar una tècnica per via posterior o per via anterior. La cirurgia per via anterior és la més freqüent i es realitza mitjançant una operació a través dels plecs de pell de la meitat dreta i anterior del coll. L'objectiu de l'operació és extreure el disc herniat o els osteòfits. Freqüentment després de treure el disc, es col·loca una pròtesi total del disc (per mantenir el moviment fisiològic de la columna) o es col·loca una caixa intervertebral biocompatible (artròdesi anterior quan es vol immobilitzar aquestes vèrtebres).

La cirurgia per via posterior es fa a través d'una incisió major en la línia mitjana del coll, es resseca la part posterior d'una o diverses vèrtebres (laminectomia) i es treu la compressió als nervis o a la medul·la.

Quan està indicada la intervenció?

El tractament amb medicaments i repòs és la solució a la major part dels casos. Passada la fase aguda està indicat el tractament Rehabilitador. No obstant això, quan l'hèrnia de disc és molt gran, hi ha lesió dels nervis o no millora amb el tractament mèdic ni rehabilitador, pot beneficiar-se del tractament quirúrgic.

La cirurgia d´hernia discal cervical aconsegueix en un gran número de malalts la resolució dels símptomes irradiats al braç i una milloria molt significativa del dolor cervical, inclús dels símptomes que a vegades l´acompanyen com mal de cap o mareig.

Quins són els riscos, complicacions i seqüeles possibles?

Les més freqüents són les molèsties al coll i dolor en empassar. Aquestes molèsties cedeixen a les poques setmanes i es controlen fàcilment amb tractament. Més rarament poden produir-se problemes amb les protesis que es col·loquen entre les vèrtebres, infeccions de la ferida i les derivades de qualsevol anestèsia general. Les complicacions més greus que s'han descrit, encara que excepcionals, són les que es deuen a lesió de les zones properes a la columna cervical (medul·la espinal, esòfag i tràquea), que poden oscil·lar entre una major o menor lesió nerviosa fins a ser causa de mort (excepcionalment).

Aquestes són les compliaciones especificades per la Societat Espanyola de Neurocirurgia:

- Dèficit radicular transitori (1.2-19%).

- Persistència de la síndrome radicular o agreujament (0.4%).

- Infecció superficial de la ferida (0.9-6.8%).

- Discitis (0.2.-1.9%);

- Meningitis (complicació casual);

- Abscés (complicació casual).

- Lesió medul·lar nova (0.2.-4%) o empitjorament de la lesió medul·lar preexistent (0.5-3.3.%).

- Lesió del nervi laringi recurrent (0.2.-4%).

Postoperatori Hèrnia Discal Cervical

En general, després de l'operació, el pacient ingressa a la Unitat de Cures Intensives (UCI) durant les primeres 12h per a vigilància més estricta. A les 24h, el pacient pot aixecar-se portant un collaret cervical.

Habitualment es dóna l'alta a les 48-72h de l'operació, podent retardar segons l'estat de cada pacient. En l'informe d'alta, que rebrà abans de marxar, es descriurà la intervenció i es recomanarà seguir repòs relatiu, portar collarí cervical i prendre analgèsics si apareix dolor.

Què passa a l'alta hospitalària?

Quan el metge responsable que porta el cas decideixi l'alta, vostè rebrà un informe clínic detallant les característiques de la seva malaltia, el tipus d'intervenció practicada i el tractament a seguir a casa.

No fa molt de temps els pacients intervinguts quirúrgicament per una hèrnia discal cervical romanien a l'hospital durant una i de vegades dues setmanes. Afortunadament, els avenços quirúrgic-anestèsics permeten en l'actualitat un alta precoç (habitualment 48-72h).

Així mateix serà remès a la Consulta Externa de Neurocirurgia, amb la finalitat de realitzar un seguiment evolutiu del seu cas.

Consells després de la Intervenció:

El període de recuperació postoperatòria es perllonga fins a quatre o sis setmanes després de la intervenció. Durant aquest temps s'ha de procurar de fer repòs físic i psíquic, evitar viatges i desplaçaments, i prendre un seguit de mesures que a continuació es relacionen:

PRIMERES DOS SETMANES:

Seguirà el període d'hospitalització al seu domicili durant uns dies més. Prengui la medicació exactament com se l'ha prescrit el seu cirurgià. Si està rebent algun tractament per una altra malaltia ha de seguir fentho, tret que se li indiqui el contrari. Consulti al seu cirurgià respecte a les cures de la ferida quirúrgica (variaran segons el tipus de sutura que utilitzi). Pot dutxar-se, amb assistència, tractant de no tocar l'apòsit de la ferida tret que li diguin el contrari durant la primera setmana.

Les sutures de la pell han de retirar-se a partir dels set dies de la intervenció encara que en ocasions són sutures reabsorbibles que no requereixen retirada de punts.

El collarí cervical, que sol ser tou, haurà de portar-ho col·locat segons les recomanacions del seu neurocirurgià.

Procureu no mantenir una postura fixa del cap durant aquestes dues setmanes, com ara veient molta estona la televisió o llegir un llibre, per evitar sobrecàrrega muscular que pot ser dolorosa.

Es recomana incrementar progressivament el ritme de vida fins caminar i passejar pel carrer. A partir de la segona setmana, camini cada dia, breus períodes de temps (15 min.), Incrementant progressivament les distàncies. No viatgi amb cotxe ni altres mitjans de transport durant aquestes dues setmanes (excepte per anar al centre de salut o visitar el metge).

TERCERA I QUARTA SETMANA:

En arribar a la tercera setmana es trobarà ja molt recuperat / da. És possible que persisteixi algun símptoma residual, en forma de formigueig o falta de sensibilitat al braç o que noti dolor a la regió cervical amb el moviment. Recordeu que la cicatrització completa precisa entre 4 i 6 setmanes. Tingueu paciència. La ferida ha d'estar ja completament cicatritzada i no necessitarà apòsit algun. Això no obstant, si ho desitja col·loqui una gasa sobre la cicatriu per evitar el frec amb la roba.

Comenceu a sortir de casa i a caminar trajectes cada vegada més llargs. Sempre per terreny pla i amb calçat esportiu. És obligatori utilitzar el collarí cervical si va vostè en algun vehicle de motor, encara que si pot evitar muntar-se en un vehicle serà millor si no és que vagi a una visita mèdica. El temps total en el que haurà de portar el collarí tou dependrà del tipus d'intervenció. En els casos de col·locació de pròtesi discal, on volem preservar el moviment, el temps serà d'1 o 2 setmanes. En el cas d'una artrodesi cervical amb caixa intersomática, el temps pot ser entre 2-4 setmanes. Al final de la quarta setmana ha d'acudir a la consulta per fer una revisió.