Hernia Discal Lumbar

HERNIA DISCAL LUMBAR

L'hèrnia discal lumbar és resultat de la degeneració i pèrdua de les propietats elàstiques del disc intervertebral. Els discos són estructures fibroses que actuen com coixins que hi ha entre cada dues vèrtebres i esmorteeixen els moviments de la columna vertebral.

Diverses malalties o traumatismes, o simplement l'edat provoquen que aquests discos perdin la seva elasticitat i puguin fragmentar-se. Quan tot o part d'aquest disc afectat es desplaça fora del seu lloc normal, pot comprimir estructures nervioses (arrels nervioses, medul·la espinal) i provocar símptomes com dolor lumbar irradiat a membres inferiors (ciàtica), debilitat en la cama o molt rares vegades alteració en el control de l'orina o la femta. L'artrosi de les articulacions entre les vèrtebres produeix de vegades símptomes similars. De vegades un pacient té hèrnia de disc i artrosis en les articulacions posteriors.

El diagnòstic es realitza mitjançant l'exploració clínica neurològica i es confirma amb proves d'imatge (TAC, Ressonància Magnètica) i / o neurofisiològiques. El resultat d'aquestes proves no sempre és segur, podent haver diferents criteris en la seva interpretació. Dos de cada tres malalts d'hèrnia discal no necessiten intervenció. En la major part dels casos la intenció de la cirurgia és curativa.

¿Quan està indicada la cirugía?

S'indica l'opció quirúrgica com a mesura terapèutica en funció de les característiques personals del pacient, la seva evolució clínica i el resultat de les proves diagnòstiques realitzades, només quan han fracassat els tractaments conservadors (repòs, medicaments, rehabilitació, canvi d'activitat si és possible, etc.). La cirurgia pretén estabilitzar els símptomes i pal·liar en el possible el dolor.

Els pacients intervinguts d´hernia discal, donat el risc de patir una reherniació o una major discopatia lumbar en aquest nivell poden requerir en el futur noves intervencions dirigides a aquest o a altres nivells de la columna vertebral.

La intervenció quirúrgica de l'hèrnia discal lumbar es coneix genèricament com "microdiscectomia" i requereix una sèrie d'estudis preoperatoris (Rx de tòrax, ECG, estudis analítics sanguinis). Es realitza sota anestèsia general. Consisteix en l'extracció del disc degenerat (o els seus fragments) i alliberament de les estructures nervioses comprimides. S'aborda per via posterior mitjançant una incisió cutània de pocs centímetres a la zona lumbar i la resecció d'un lligament (flavectomía) i una porció més o menys de l'os (laminectomia). Una vegada exposada la duramare i l´arrel comprimida per l´hernia discal, sota control amb el microscopi es realitza l´extirpació del fragment herniat i en ocasions de les restes de nucli pulpòs que queden al disc. Només es realitza una petita apertura al anell fibrós del disc per accedir a l´hernia.

Quins són els riscos, complicacions i seqüeles possibles?

Els riscos de la intervenció són els propis de qualsevol intervenció quirúrgica (reacció als fàrmacs anestèsics, infecció, hemorràgia). Les malalties prèvies del pacient condicionen el postoperatori i l'evolució subsegüent.

Poden aparèixer complicacions intra o postoperatòries que, encara que molt infreqüents, poden ser importants: afectació de les arrels nervioses, inflamació del disc (discitis), pèrdua de la mobilitat del peu, hematoma profund de la ferida, sortida de líquid cefaloraquidi (fístula LCR) i, excepcionalment, lesió medul·lar i lesió vascular amb risc de vida.

L'aparició de seqüeles depèn, principalment, de l'estat previ a la intervenció. La pèrdua de força o lafectació en el control d'esfínters de llarga evolució no solen recuperar-se, tendint a la resolució o a la millora en la resta dels casos.

El comitè d'ètica de la Societat Espanyola de Neurocirurgia ha elaborat una llista de complicacions amb la seva freqüència:

- Lesió radicular nova, persistència o agreujament de l'existent (0,02%)

- Recidiva d'hèrnia discal que necessiti la reintervenció (2,8-11 %)

- Fístula del líquid cefaloraquidi (0,1-0,9%)

- Infecció superficial (0,9-6,8%)

- Meningitis (0,2-0,3%)

- Discitis (0,4-3%)

- Mortalitat ( 0,02%)

- Complicacions casuals: Lesió de vasos abdominals Lesió de urèter. Molt infreqüent.

Postoperatori Hèrnia Discal Lumbar

Quan el metge responsable que porta el cas decideixi l'alta, vostè rebrà un informe clínic detallant les característiques de la seva malaltia, el tipus d'intervenció practicada i el tractament a seguir a casa.

Així mateix serà remès a la Consulta Externa de Neurocirurgia en un termini concret, per tal de fer un seguiment evolutiu del seu cas. En general, al cap d'unes setmanes de la intervenció, els pacients poden tornar a les seves activitats normals, evitant esforços físics importants, i es recomana una sèrie de mesures fisioterapèutiques o rehabilitadores que el seu metge li detallarà.

De vegades haurà de seguir tractament mèdic.

Consells després de la Intervenció:

El període de recuperació postoperatòria es prolonga mínim unes sis setmanes després de la intervenció. Durant aquest temps s'ha de procurar de fer repòs físic i psíquic, evitar viatges i desplaçaments, i prendre un seguit de mesures que a continuació es relacionen:

PRIMERES DOS SETMANES:

No fa molt de temps els pacients intervinguts quirúrgicament per una hèrnia discal lumbar romanien a l'hospital durant una i de vegades dues setmanes. Afortunadament, els avenços quirúrgic-anestèsics permeten en l'actualitat un alta precoç (habitualment 24-48h). Ha d'acceptar que seguirà el període d'hospitalització al seu domicili, durant uns dies més.

Prengui la medicació exactament com se l'ha prescrit el seu cirurgià. Si està rebent algun tractament per una altra malaltia ha de seguir fent-ho, tret que se li indiqui el contrari.

Els primers dies es trobarà més confortable amb una faixa lumbar. Ha de col·locarla quan vagi a aixecar-se, durant la deambulació i per períodes llargs de sedestació. No cal al llit. Procureu no utilitzar en excés la faixa.

La ferida quirúrgica s'ha de mantenir neta i seca. Pot dutxar-se, amb assistència, i tot seguit eixugar-se bé amb una compresa o gases estèrils, pinzellar la ferida amb povidona iodada (Betadine) i cobrir, finalment, la ferida amb un apòsit estèril. Si us plau, tingui molta cura en la dutxa. Les sutures de la pell s'han de retirar aproximadament als set dies de la intervenció. Procureu no seure en cadires o butaques baixes durant un període de dues setmanes. Eviteu el sofà si no estareu amb l'esquena completament recta. Pot ferho en un tamboret alt, o col·locar un o dos coixins en una cadira, preferiblement amb reposa-braços. Durant la primera setmana haurà d´alternar períodes de repòs en llit, amb caminar pel domicili i seure en una cadira amb respatller recte. Aconsellem no sortir excessivament de casa fins retirar sutures.

A partir de la segona setmana, si el dolor lumbar ho permet, camini cada dia, breus períodes de temps (15 min.), incrementant progressivament les distàncies. No viatgi amb cotxe ni altres mitjans de transport durant aquestes dues setmanes (excepte per anar al centre de salut o visitar el metge). Les primeres setmanes es trobarà més confortable amb una faixa lumbar. Ha de col·locar-la quan vagi a aixecar-se. No cal al llit.

TERCERA SETMANA

És possible que encara tingui dolor a la ferida o que persisteixi algun símptoma residual, en forma de formigueig o falta de sensibilitat en les cames. Recordeu que la cicatrització completa precisa entre 4 i 6 setmanes. Tingueu paciència. La ferida ha d'estar ja completament cicatritzada i no necessitarà cap apòsit. No obstant, si ho desitja col·loqui una gasa sobre la cicatriu per evitar el frec amb la roba, especialment pantalons amb cinturó.

Comenceu a sortir de casa i a caminar trajectes cada vegada més llargs. Sempre per terreny pla i amb calçat esportiu. Eviteu escales i pendents. Eviti camins no asfaltats. Pot caminar per la vora del mar sense sabates si no hi ha molta pendent. Continueu amb la faixa lumbar durant aquest primer mes sobretot alhora de caminar. Pot retirar-la quan estigui assegut o al llit. Comenci a seure en cadires normals (no massa baixes). Introdueixi el cul fins a tocar el respatllersense doblegar l'esquena.

QUARTA SETMANA:

Camini per terreny pla i amb calçat esportiu, si pot, una hora al dia. Al final de la quarta setmana ha d'acudir a la consulta per fer una revisió. En aquesta consulta el neurocirurgià li indicarà els consells a seguir a partir del primer mes, l´activitat esportiva recomanada i quan es pot reincorporar a l´activitat laboral.

Cirugía hernia discal lumbar. Microdiscectomía.