Malformació de Chiari

Malformació de Chiari

La malformació de Chiari consisteix en un desplaçament cap avall de la porció inferior del cerebel i, de vegades, del tronc cerebral, que es troben situats per sota del foramen magne.

Hi ha dos tipus fonamentals de malformació:

1.Tipus 1 (l'adult) que consisteix en un simple descens de les amígdales cerebel•loses.

2.Tipus 2 (infantil) en què hi ha un descens de tot el cerebel inferior i del tronc de l'encèfal.

Quan està indicada la intervenció?

Quan aquest descens de les amígdales cerebel•loses són simptomàtiques, és a dir, produeixen algun símptoma causa de la compressió del tronc encefàlic o bé per la dificultat en el pas del líquid cefaloraquidi (LCR).

El símptoma més freqüent que es produeix en la malformació de Chiari és el mal de cap durant la realització d'algun esforç (en tossir, esternudar, anar de ventre si hi ha restrenyiment, etc.). Altres símptomes menys freqüents pot ser la pèrdua de sensibilitat o de força d'algun membre (bé d'extremitats superiors o inferiors), dificultat en empassar líquids, disfonia, etc. Els casos en què no es produeixen símptomes i és només una troballa casual en la ressonància magnètica sol•licitada per alguna altra causa, no està indicat cap tipus d’intervenció quirúrgica.

En què consisteix l'operació?

Consisteix, bàsicament, en l'obertura d'una finestra a través de la part posterior del crani i de la làmina de la vèrtebra cervical més alta que pot ser ampliada fins i tot a la següent vèrtebra. Posteriorment s'allibera el cerebel de les adherències que s'observin i s'amplia amb una plàstia de duramare l'espai existent (es fa més gran l'espai on s'alberga el cerebel).

Quins són els riscos, complicacions i seqüeles possibles?

El risc o complicació més freqüent és la pèrdua de líquid cefaloraquidi per la ferida quirúrgica (anomenada en paraules mèdiques: fístula de LCR). També pot produir-se una infecció de la ferida o col•leccions de pus intracerebrals (més rar). Amb caràcter excepcional poden aparèixer lesions derivades de la manipulació de les estructures exposades, lesions vasculars, resagnats amb símptomes de pèrdua de consciència, pèrdua de força o sensibilitat en quatre extremitats, alteracions de l'equilibri i alteracions en les funcions respiratòria i del cor. Hidrocefàlia. Trombosi venosa.


Postoperatori de malformació de Chiari

Després de la intervenció vostè ingressarà en una Unitat de Cures Intensives durant almenys 24h. Aquesta operació pot comportar uns riscos vitals molt seriosos, encara que siguin molt poc freqüents, per la qual cosa és recomanable que les primeres hores tingui una vigilància estricta.

Després de les primeres 24 hores a la UCI, si no hi ha complicacions, vostè ingressarà en una sala d'Hospitalització. L'endemà començarà a incorporar-se en llit i iniciarà tolerància oral. És freqüent l'ús d'un collarí tou els primers dies donat que la dissecció de la musculatura cervical posterior sol ser dolorosa i el collarí al costat l'analgèsia sol alleujar el dolor postoperatori. Si la ferida està seca (no es produeix sortida de líquid cefaloraquidi per la ferida) vostè s'aixecarà a les 24-48h i començarà a deambular per l'habitació, inicialment acompanyat per algun familiar. L'alta hospitalària sol ser 3-6 dies depenent de cada cas i del ritme de recuperació de cada pacient.

Un cop al seu domicili haurà de tenir en compte que seguirà el període d'hospitalització al seu domicili, durant almenys una setmana més. Prengui la medicació exactament com se l'ha prescrit el seu cirurgià. Si està rebent algun tractament per una altra malaltia ha de seguir fent-ho, tret que se li indiqui el contrari. La ferida quirúrgica s'ha de mantenir neta i seca. Pot dutxar-se, si ho necessita amb assistència, i tot seguit eixugar-se bé amb una gasa estèril, pinzellar la ferida amb povidona iodada (Betadine) i cobrir la ferida amb un apòsit estèril. Les sutures de la pell han de retirar-se a partir dels set dies de la intervenció.

En cas de reintervenció s'ha d'esperar almenys 14 dies. Durant la primera setmana haurà alternar períodes de deambulació, sedestació i repòs en llit per dins del seu domicili. No surti de casa fins retirar sutures. A partir de la segona setmana, camini cada dia, breus períodes de temps (15 min.), Incrementant progressivament les distàncies. A les 4 setmanes haurà d’anar a consultes externes del seu neurocirurgià per fer la revisió.