TRACTAMENTS

Hèrnia discal lumbar
L'hèrnia discal lumbar és resultat de la degeneració i pèrdua de les propietats elàstiques del disc intervertebral. Els discos són estructures fibroses que actuen com coixins que hi ha entre cada dues vèrtebres i esmorteeixen els moviments de la columna vertebral...
SABER MÉS
Lumbalgia i Discopatia
La lumbàlgia o lumbago és un terme per al dolor d'esquena que es produeix a la zona lumbar, causat per un síndrome múscul-esquelètic, és a dir, trastorns relacionats amb les vèrtebres lumbars i les estructures dels teixits tous com músculs, lligaments, nervis i discos intervertebrals...
SABER MÉS
Estenosi de canal lumbar
S'anomena estenosi de canal lumbar a una situació anòmala de la columna consistent en un estrenyiment del canal espinal per on passen els nervis que donen la sensibilitat i la mobilitat a les cames...
SABER MÉS
Hèrnia discal cervical
Els discos són estructures que hi ha entre cada dues vèrtebres i que serveixen per esmorteir les càrregues que suporta la columna vertebral. Quan els discs degeneren per l'edat o pels esforços repetits, poden arribar a sortir-se de la seva localització normal, el que es coneix com hèrnia de disc...
SABER MÉS
Mielopatia cervical
La mielopatia cervical consisteix en una compressió de la medul·la espinal al coll. Freqüentment aquesta malaltia afecta adults majors a causa de la degeneració de la columna vertebral per l'edat, en la qual els ossos, discos...
SABER MÉS
Rizòlisi / Radiofreqüència
La Rizòlisi és una tècnica no invasiva que permet tractar el mal d'esquena en determinats casos a través de diverses puncions a la zona de la columna vertebral a tractar...
SABER MÉS
Tumor Medular y Columna
Els tumors que afecten la columna vertebral poden tenir diferent origen i tractament segons la seva localització (vèrtebra, meninge, nervi o medul·la). El tractament pot ser curatiu, conservador o pal·liatiu depenent de la situació i extensió de la lesió...
SABER MÉS
Tumor Cerebral
Un tumor cerebral és una massa dins el cervell que s’origina producte del creixement descontrolat de cèl·lules derivades, bé de components pròpiament cerebrals, o bé provinents de cèl·lules tumorals localitzades en altres zones de l'organisme (metàstasi)...
SABER MÉS
Cirugia Endoscópica Hipófisis i de Base de Crani
La majoria de les lesions de base de crani que s'aborden mitjançant una cirurgia utilitzant un endoscopi i extraient la lesió pel nas són tumors hipofisaris. La hipòfisi és una glàndula molt ...
SABER MÉS
Hidrocefàlia Crònica de l’adult
La Hidrocefàlia és un trastorn que consisteix en una acumulació excessiva de líquid cefaloraquidi (LCR) dins del cap. En condicions normals el LCR es forma en unes cavitats que hi ha dins el cervell anomenades ventricles cerebrals...
SABER MÉS
Malformació de Chiari
La malformació de Chiari consisteix en un desplaçament cap avall de la porció inferior del cerebel i, de vegades, del tronc cerebral, que es troben situats per sota del foramen magne. Hi ha dos tipus fonamentals de malformació: 1.Tipus 1 (l'adult) que consisteix en un simple descens de les amígdales cerebel•loses. 2.Tipus 2 (infantil) en què hi ha un descens de tot el cerebel inferior i del tronc de l'encèfal...
SABER MÉS
Neuralgia del Trigémino
La neuràlgia del trigemin és una inflamació extremadament dolorosa del nervi trigemin que és causa de dolor facial sever i espasme dels músculs facials al costat compromès...
SABER MÉS
Aneurismes cerebrals
Un aneurisma cerebral és una dilatació anormal a manera de sac d'una artèria cerebral. La paret d’aquesta dilatació està debilitada i pot trencar-se davant un augment de la pressió arterial...
SABER MÉS
Malformaciones Vasculares Cerebrales
La malformació vascular cerebral que serà tractada en el seu cas és una malformació arteriovenosa (MAV). Una MAV és una connexió anormal entre les artèries i les venes en el cervell que en general es forma abans de néixer...
SABER MÉS