Tumor Cerebral: Adenomes hipofisaris

Tumor Cerebral: Adenomes hipofisaris

Els adenomes hipofisaris són tumors benignes de la glàndula pituitària, una petita estructura situada darrere dels ulls, sota el cervell just al centre del crani. La majoria dels tumors hipofisaris són benignes, el que significa que no es disseminen a llocs distants del cos. Els tumors hipofisaris malignes són extremadament rars.

La glàndula hipofisària (també denominada pituitària) és una part principal del sistema endocrí (el conjunt de glàndules i òrgans que produeixen hormones). La hipòfisi es diu la "glàndula endocrina mestra", ja que produeix hormones específiques que controlen les activitats d'altres glàndules i òrgans endocrins en el cos.

Els adenomes hipofisaris generalment es desenvolupen en adults grans, però poden aparèixer en nens. Aquests tumors són molt comuns i es poden arribar a presentar fins a un 20% dels adults. Encara que la majoria dels adenomes hipofisaris són inofensius, alguns causen problemes greus. Típicament, es desenvolupa un adenoma hipofisari a la part anterior de la hipòfisi, i el seu impacte està determinat per la seva grandària i per si secreta hormones.

Tipus d'adenomes hipofisaris

• Segons si produeixen o no hormones:

- Adenomes hipofisaris funcionants (productors d'hormones) secreten en excés una o més hormones: prolactina, hormona de creixement (GH), hormona adrenocorticotròpica (ACTH), hormona estimulant de la tiroide (TSH), hormona luteïnitzant (LH) i hormona fol·licle estimulant (FSH)

- Adenomes hipofisaris no funcionants no secreten hormones.

• Segons la seva grandària:

- Els macroadenomas són grans (> 1 centímetre) i poden comprimir les estructures adjacents, causant complicacions greus, com la pèrdua de visió. Els tumors grans afecten la funció de la hipòfisi i causen deficiències d'hormones (hipopituïtarisme).

- Els microadenomas són petits (<1 centímetre) i poques vegades comprimeixen els teixits propers, però poden ser perjudicials si secreten hormones excessives.

Tractament dels adenomes hipofisaris

La cirurgia és el tractament predominant per als adenomes hipofisaris. El tractament és important per tumors funcionants o grans; però, els adenomes no funcionants petits i asimptomàtics (Incidentalomes) es vigilen de prop i no es tracten necessàriament llevat que creixin.

Cirurgia tumor hipofisari: la majoria dels adenomes hipofisaris s'extirpen pel nas (abordatge transesfenoïdal). Aquesta via permet als neurocirurgians eliminar el tumor sense tocar el cervell. Actualment la cirurgia dels adenomes hipofisaris es realitza mitjançant un abordatge endoscòpic realitzat per un grup expert en la realització d'aquesta cirurgia visiteu la secció de Cirugia Endoscòpica Hipòfisis i Base de Crani

Medicaments: de vegades es recepten medicaments en lloc de cirurgia o per al tractament de complicacions després de la cirurgia. Hi ha medicaments disponibles per bloquejar la producció d'excés d'hormones o corregir les deficiències d'hormones.

Radioteràpia: la radiació s'utilitza per destruir el tumor quan la cirurgia sola és inadequada o quan un pacient és un mal candidat per a la cirurgia. La radioteràpia no proporciona resultats immediats i els pacients poden trigar anys a aconseguir l'efecte complet.

El seu neurocirurgià li explicarà amb més detalltots els aspectes que li puguin preocupar sobre la seva malaltia.