Tumor Cerebral: Craneofaringioma

Tumor Cerebral Craniofaringioma

Un craneofaringioma és un tumor benigne que s'origina de petits nius de cèl·lules prop de la tija hipofisària.

Hi ha dos tipus de craneofaringiomes: un que apareix en nens (abans de l'adolescència) que sol ser més quístic i un altre que apareix en adults (majors de 45 anys) i sol ser més sòlid.

Els craneofaringiomes creixen en una regió del cervell que està just al centre, a prop de la glàndula hipòfisi. Sovint poden comprimir els nervis òptics i provocar una pèrdua de visió en els pacients. També pot afectar la producció d'hormones de la glàndula hipòfisi.

Tractament dels tumor cerebrals craneofaringiomes

La cirurgia per extirpar el tumor sol ser el primer pas en el tractament. Si hi ha hidrocefàlia (excés d'aigua en el cervell), es pot posar una derivació (sistema de drenatge) durant la cirurgia. La derivació ajudarà a eliminar l'excés de líquid cerebroespinal del cervell i alleujar la pressió sobre el cervell.

En l'actualitat, molts craneofaringiomes s'operen mitjançant un abordatge endoscòpic pel nas. La tècnica és similar a la utilitzada per operar adenomes hipofisaris, però en aquest cas sol ser necessari ampliar l'accés a les estructures de dins del crani. Aquesta cirurgia només pot ser realitzada per un grup expert en abordatges de la base de crani mitjançant un endoscopi pel nas (veure la secció de Cirugia Endoscopica hipofisis base de crani.Actualment la cirurgia dels craneofaringiomes es realitza mitjançant un abordatge endoscòpic realitzat per un grup experts en la realització d'aquest tipus de cirurgia, com l'equip de Brain Spine Surgery Barcelona

Dependrà de l'extensió del tumor per triar una via d'accés o una altra. En ocasions serà necessari la realització d'una craneotomia o finestra d'accés al crani per poder extirpar el tumor.

Es pot indicar la radioteràpia si no es pot extirpar tot el tumor visible. En nens menors de 3 anys, la radiació es pot retardar mitjançant l'ús de cirurgia o teràpies hormonals per no provocar retards en el creixement.

Aquest tumor tendeix a situar-se prop de la glàndula pituïtària, que controla l'equilibri hormonal en el cos. Per garantir el millor resultat, un endocrinòleg (un metge especialitzat per tractar els desequilibris hormonals) pot treballar amb l'equip de tractament per desenvolupar un pla de cura a llarg termini.

El seu neurocirurgià li explicarà amb més detall tots els aspectes que li puguin preocupar sobre la seva malaltia.