Tumor Cerebral: Meningiomas

Tumor Cerebral: Meningiomas

Els meningiomes són tumors que creixen a la superfície o a la base del crani (també poden aparèixer a la columna vertebral) i, per tant, empenyen al cervell en lloc de créixer dins d'ell. La majoria són considerats "benignes" perquè creixen lentament i tenen poc potencial de disseminació pel propi cervell i / o altres òrgans.

Els meningiomes poden arribar a ser bastant grans. Els diàmetres de més de 5 cm no són infreqüents. Els meningiomes que creixen ràpidament i exhibeixen un comportament similar al càncer es diuen meningiomes atípics o meningiomes anaplàsics, i afortunadament, són rars.

Els meningiomes representen aproximadament el 20 per cent de tots els tumors que s'originen dins el crani i el 10 per cent dels tumors de la columna vertebral.

Tractament dels meningiomes

Si el tumor no està causant cap símptoma, sovint es recomana l'observació. Es realitzaran exploracions cerebrals regulars per determinar si el tumor està creixent.

Si el creixement del tumor amenaça causar problemes o si els símptomes comencen a desenvolupar-se, la cirurgia sol ser necessària.

Si es requereix cirurgia, típicament es realitzarà una craneotomia. El procediment implica treure temporalment una peça d'os del crani, anomenada craneotomia que no és més que una finestra en l'os que dóna accés al cirurgià a la part afectada.

Un cop el cirurgià extirpa el tumor, o la major quantitat possible, l'os que es va retirar al començament del procediment es recol·loca amb unes miniplaques de titani.

La ubicació del meningioma determinarà què tan accessible és per al cirurgià. Si no es pot aconseguir a través de la cirurgia, es pot realitzar tractament amb radioteràpia o radiocirurgia. La radiació ajuda a evitar que creixi més o, fins i tot, en ocasions pot reduir la mida del tumor.

La radiació també es pot fer servir per matar cèl·lules canceroses si el tumor és maligne. També es pot utilizar a les parts d'un tumor que el cirurgià no va poder eliminar.

El seu neurocirurgià li explicarà amb més detall tots els aspectes que li puguin preocupar sobre la seva malaltia.