Tumor Cerebral: Metastasis Cerebral

Tumor Cerebral: Metàstasi Cerebral

La metàstasi cerebral és un tumor que va començar a una altra part del cos i es va disseminar al cervell. De vegades es diu tumor cerebral secundari o tumor cerebral metastàsic. La metàstasi cerebral no és el mateix que el tumor que comença en el cervell (anomenat tumor cerebral primari). Les metàstasis cerebrals són molt més comuns que el tumor cerebral primari.

Alguns tipus de tumors tenen més probabilitats de propagar-se al cervell que d’altres. Els tipus més comuns de tumors que es disseminen al cervell són: pulmó, mama, melanoma, còlon i ronyó, entre els més freqüents.

El tumor es pot disseminar a qualsevol part del cervell. El lloc més comú de metàstasis cerebrals és el cervell, que és la part més gran i alta de l'encèfal. Amb menys freqüència, el tumor es dissemina al cerebel i al tronc cerebral. Algunes vegades només hi ha un tumor cerebral, però la majoria de les persones desenvolupen moltes metàstasis cerebrals.

El tumor també es pot propagar a les meninges. Això es diu metàstasi leptomeníngea o carcinomatosi meníngia.

Tractament de les metàstasis cerebrals

Si té vostè metàstasis cerebrals, un equip multidisciplinari, és a dir, metges de diferents especialitats (oncòleg, metge internista, neurocirurgià) crearà un pla de tractament només per a vostè. Es basarà en les seves necessitats i generalment inclou una combinació de diferents tractaments. Els tractaments poden controlar i alentir el creixement de metàstasis cerebrals, però les metàstasis generalment no desapareixen del tot. També poden controlar o prevenir problemes causats per metàstasis cerebrals. De vegades es diuen teràpies de suport.

Per tal de decidir quins tractaments i teràpies de suport oferir per a les metàstasis cerebrals, l'equip multidisciplinari considerarà:

- On va començar el tumor (quin és l'origen del tumor)

- Els seus símptomes

- Quin és el seu estat basal o quines activitats quotidianes pot realitzar per si mateix sense necessitat d'ajuda

- Com està el tumor primari

- Quantes metàstasi hi ha al cervell i la seva grandària

- Si hi ha altres metàstasi pel cos

- Pronòstic

- Preferències personals

Se li poden oferir els següents tractaments i teràpies de suport per metàstasis cerebrals:

- Corticoides (solen ser molt efectius amb la inflamació que provoca el tumor al cervell)

- Cirurgia: La cirurgia és un tractament estàndard quan hi ha només una metàstasi cerebral, es pot extirpar de manera segura i el tumor primari està controlat o estable. De vegades es realitzarà cirurgia per extirpar més d'un tumor si només hi ha uns pocs tumors o si estan molt junts. La radioteràpia de tot el cervell sovint es realitza després de la cirurgia.

Si es requereix cirurgia, típicament es realitzarà una craneotomia. El procediment implica treure temporalment una peça d'os del crani, anomenada craneotomia que no és més que una finestra en l'os que dóna accés al cirurgià a la part afectada.

Els efectes secundaris de la cirurgia dependran principalment de la ubicació de les metàstasis cerebrals.

- Radioteràpia: La radioteràpia és un tractament comú per a la metàstasi cerebral. Es pot administrar a tot el cervell o a àrees molt específiques del cervell. La radioteràpia pot usar-se sola o en combinació amb altres tractaments com la cirurgia.

- Quimioteràpia: La quimioteràpia pot usar-se per tractar metàstasis cerebrals, però no és un tractament comú. En general, s'ofereix després que s'hagin provat tots els altres tractaments i generalment s'administra juntament amb altres tractaments, com la radioteràpia. Els metges també fan servir quimioteràpia per tractar metàstasis cerebrals quan saben que és probable que el tumor primari respongui a la quimioteràpia.

La quimioteràpia utilitza medicaments que circulen per tot el cos i destrueixen les cèl·lules tumorals. El tipus de medicament de quimioteràpia o la combinació de medicaments utilitzats depèn d'on es va iniciar el tumor primari i si els medicaments poden creuar la barrera hematoencefàlica. Aquesta barrera evita que substàncies tòxiques, com els medicaments de quimioteràpia, entrin en el cervell i la medul·la espinal. Molts medicaments de quimioteràpia no poden creuar la barrera hematoencefàlica en dosis prou grans com per tractar metàstasis cerebrals.

Els efectes secundaris de la quimioteràpia dependran principalment del tipus de medicament, la dosi i com s'administra.

El seu neurocirurgià li explicarà amb més detall tots els aspectes que li puguin preocupar sobre la seva malaltia.