Tumor Cerebral

Tumor cerebral

Un tumor cerebral és una massa dins el cervell que s’origina producte del creixement descontrolat de cèl·lules derivades, bé de components pròpiament cerebrals, o bé provinents de cèl·lules tumorals localitzades en altres zones de l'organisme (metàstasi). Pot tractar-se d'una lesió benigna (generalment de creixement lent i curable si es pot ressecar amb tractament neuroquirúrgic) o maligna (de ràpid creixement, no curable amb tractament quirúrgic, de manera que sol tornar a reproduir-se després d'un temps després de l'operació).

Els símptomes de presentació depenen fonamentalment del lloc on creix el tumor. Els més freqüents són: mal de cap, defectes neurològics (el més freqüent, pèrdua de força en la meitat del cos, dificultats per parlar, etc.), epilèpsia, alteració del comportament ... Aquests símptomes són deguts fonamentalment a la compressió produïda per la massa tumoral i l'edema (inflamació) que el tumor produeix sobre el cervell sa que l'envolta (sobre aquest edema es pot actuar amb medicació adequada, generalment corticoides, produint una gran millora en la major part dels pacients, encara que transitòria).

El diagnòstic de tumor cerebral es realitza mitjançant proves d'imatge com la Tomografia Computeritzada (TAC) o Ressonància Magnètica (RM). Totes dues indiquen la mida i la localització de la lesió i poden, així mateix, suggerir la naturalesa del tumor, encara que no aportin certesa total sobre la mateixa.

Postoperatori d’extirpació de tumor cerebral

El postoperatori habitual dependrà molt de la situació del pacient abans de l'operació. Després de sortir del quiròfan el pacient ingressarà a la Unitat de Reanimació o Unitat de Cures Intensives (UCI), on romandrà com a mínim fins al dia següent a l'operació.

Això té com a objectiu que la recuperació de l'anestèsia sigui lenta i el més idònia per al cervell acabat d'operar. A més permet una millor vigilància del pacient en les primeres hores, podent detectar-se complicacions precoces que requerissin una nova reintervenció.

Un cop ingressat a la planta de Neurocirurgia, el pacient s'anirà incorporant progressivament fins aixecar-se a les 24-48h de la intervenció. El postoperatori d'una operació del cap d'aquest tipus no sol ser especialment dolorós. Amb una analgèsia convencional se sol controlar de forma correcta el dolor produït en la ferida. Després 7-8 dies de la intervenció es retiren els punts i se sol rebre el resultat de l'estudi d'Anatomia Patològica del tumor extirpat (sol correspondre amb l'anticipat durant la cirurgia). En funció d'aquest resultat es decideix una estratègia terapèutica o una altra.

Què passa després de l'alta hospitalària?

Habitualment, el pacient serà donat d'alta als 4-7 dies de intervenir depenent del tipus de tumor i de l'estat previ. Haurà de seguir estrictament el tractament mèdic indicat pel seu neurocirurgià en el moment de l'alta.

Durant el primer mes després de l'operació, el pacient haurà de portar una vida molt tranquil·la, sense realitzar esforços ni cap tipus d'exercici físic. És convenient que el pacient estigui acompanyat durant tot el dia. Podrà llegir o veure la televisió durant una estona sense arribar a fatigar-se, atès que l'esforç de concentració en una sola activitat pot comportar mal de cap.

Es recomana incrementar progressivament el ritme d'activitat durant aquest primer mes. A la tercera setmana, si l'estat clínic li ho permet podrà sortir al carrer i passejar uns 15 minunts sense cansar-se.

A les 4 setmanes, el pacient anirà a la Consulta Externa de Neurocirurgia per a control evolutiu de l'operació. Depenent del tipus de tumor que sigui, dictat pel resultat d'Anatomia Patològica, el pacient pot necessitar d'altres tractaments complementaris (quimioteràpia i / o radioteràpia). Aquests tractaments han de ser controlats per un o diversos oncòlegs, i se solen iniciar a les 4-5 setmanes de l'operació quan la cicatriu de la intervenció cranial està curada.